Ons nieuwste product:

Klik hier om de trailer af te spelen.

WorkXperience (wXp) is een methodische aanpak voor het ontwikkelen en beheren van simulation-based serious games. wXp richt zich op de training van kennis, samenwerking en communicatie volgens de Agile en Lean methodiek. Binnen de spelomgeving worden simulaties, scenario’s, projectdocumentatie en discussies gebruikt om de mijlpalen van een veranderproces inzichtelijk te maken.

Het Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben aan het consortium WorkXperience haalbaarheidssubsidies toegekend.

Hoofdaanvrager van het wXp consortium is
Dr. J. Riezebos. Jan Riezebos is universitair hoofddocent, programma directeur Technology Management en wetenschappelijk directeur Careers Company van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.